PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř paliv - B251001
Anglický název: Laboratory of Fuels
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N251005
Je záměnnost pro: AB251001
Anotace -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)
Laboratoře doplňují předmět Analýza paliv (B215003). Cílem laboratoří je naučit studenty stanovit různé vlastnosti tuhých, kapalných a plynných paliv. Výuka začíná ve třetím týdnu semestru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Studenti budou umět:

provádět analýzu tuhých, kapalných a plynných paliv vybranými metodami,

vypracovat laboratorní protokol o provedených analýzách.

Literatura -
Poslední úprava: Kroufek Jiří Ing. Ph.D. (05.03.2018)

Návody k laboratorním cvičení, viz stránka ústavu https://utrap.vscht.cz/ke-stazeni

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Team of authors of the Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels: Instructions for Laboratory Works of the Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels. Available as electronic files at: https://utrap.vscht.cz/files/uzel/0014520/0004~~8zu8sCw_pVKhoChfIScxKb8osSS_KO_wWqDA4YXJqQqHdxWXJJaVKhgZmgIA.pdf?redirected

Team of authors of the Department of Gaseous and Solid Fuels and Air Protection: Instructions for individual tasks of Laboratory of Fuels. Available as electronic files at: http://tresen.vscht.cz/kap/pedagogicka-cinnost/ke-stazeni-10

Bouška D. et al.: Laboratory of Fuel Analytics. Available as electronic files at: http://www.vscht.cz/ktt/index.html

Sylabus -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na základní analýzu a rozbory pevných, kapalných a plynných paliv. Student absolvuje seminář o zásadách vypracování protokolů a úvodní seminář o ropných produktech. Poté absolvuje 10 přidělených laboratorních prací ze seznamu 23 vypsaných prací. Příklady vypsaných prací jsou uvedeny níže.

1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv.

2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv a maziv.

3. Hustota ropných produktů.

4. Analýza lihobenzinových směsí.

5. Skupinová analýza motorových naft.

6. Stanovení parametrů těžkých topných olejů.

7. Oxidační stabilita motorových naft.

8. Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí.

9. Stanovení síry v uhlí metodou Eschke.

10. Nízkoteplotní karbonizační zkouška uhlí

11. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti.

12. Elementární rozbor pevných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti ze složení.

13. Stanovení korozní rychlosti bioethanolu.

14. Stanovení bodu krystalizace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Student musí před laboratoří absolvovat, nebo si souběžně zapsat předmět Analýza paliv (B215003).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Do hodnocení laboratorní úlohy se zohledňují vstupní znalosti studenta ohledně teoretického pozadí práce a vlastního postupu ověřené úvodním přezkoušením, vlastní práce a kvalita zpracování laboratorního protokolu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha