PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř paliv - N251005
Anglický název: Laboratory of Fuels
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB251001, B251001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (18.09.2017)
Laboratoře doplňují předmět „Analýza paliv“. Cílem laboratoří je naučit studenty stanovit různé vlastnosti tuhých, kapalných a plynných paliv. Výuka začíná ve třetím týdnu semestru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)

Studenti budou umět:

Provádět analýzu tuhých, kapalných a plynných paliv vybranými metodami.

Vypracovat laboratorní protokol o provedených analýzách.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)

Není

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)

Černý J. et al.: Instructions for Laboratory of Fuels. Available as electronic files at: http://cesmina.vscht.cz/trp/cz/navody-lab-paliv_48

Team of the department 216: Instructions for individual tasks of Laboratory of Fuels. Available as electronic files at: http://tresen.vscht.cz/kap/pedagogicka-cinnost/ke-stazeni-10

Bouška D. et al.: Laboratory of Fuel Analytics. Available as electronic files at: http://www.vscht.cz/ktt/index.html

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na základní analýzu a rozbory pevných, kapalných a plynných paliv. Student absolvuje seminář o zásadách vypracování protokolů a úvodní seminář o ropných produktech. Poté absolvuje 10 přidělených laboratorních prací ze seznamu 24 vypsaných prací. Příklady vypsaných prací jsou uvedeny níže.

1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv

2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv

3. Stanovení obsahu kyslíku a vody v lihobenzínových směsích

4. Reologie ropných frakcí

5. Hustota ropných produktů (automat + piknometr)

6. Stanovení obsahu vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

7. Obsah síry dle Eschke

8. Kalorimetrie - spalné teplo, výhřevnost

9. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti

10. Nízkoteplotní karbonizační zkouška uhlí

11. Těžké topné oleje - spalné teplo, výhřevnost, obsah popela a síry

12. Stanovení korozivity petrochemických výrobků

13. IČ spektrometrie - stanovení oktanového čísla, typu oleje

14. Emise ze spalování plynných paliv

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2012)

Student musí před laboratoří absolvovat, nebo si souběžně zapsat předmět „Analýza paliv“.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 4 140 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha