PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Jaderná energetika - B218003
Anglický název: Nuclear Energy
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : N218023
Je záměnnost pro: AB218003
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)
Přehledový předmět poskytující základní informace o funkci jaderných elektráren, jejich místě v energetice světové i české, o souvisejících technologiích a nakládání s radioaktivními odpady.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět : orientovat se v problematice, rozumět funkci jaderné elektrárny, rozumět základním materiálovým problémům JE

Literatura -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.01.2018)

Z:Bečvář Josef a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL, 1981, ISBN 04-237-81

D:Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3, John Wiley & Sons, Inc. 1990 ISBN 0-471-61403-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.01.2018)

www.sujb.cz

www.surao.cz

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

lectures and excursions

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.01.2018)

Knowledge in the range of lectures and short presentation on defined topic

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Historický přehled

2. Energetická bilance Země, současnost a budoucnost

3. Vlastnosti a popis atomového jádra, jaderné záření a štěpení jader

4. Jaderný reaktor, chemické a fyzikální procesy

5. Reaktory PWR, VVER

6. Jaderná bezpečnost

7. Chemie uranu, zpracování uranové rudy. Výroba jaderných paliv

8. Přepracování jaderného paliva

9. Způsoby likvidace nízkoaktivního odpadu

10. Způsoby likvidace vysoceaktivního odpadu,vyhořelé palivové články

11. Demontáž a likvidace jaderných elektráren

12. Atomový zákon

13. Užití radioizotopů, technologické užití, speciální analytické metody, diagnostika

14. Jaderná energetika v ČR, současnost a perspektivy

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

No.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (13.12.2017)

ne.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha