PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Jaderná energetika a radioaktivní odpady - N218023
Anglický název: Nuclear Energy & Radioactive Waste
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AB218003, B218003
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (25.11.2013)
Technical Nuclear Chemistry and Nuclear Wastes give students knowledge about principles, technology and ways of usage of nuclear energy. After these lectures will student understand the connections and implications of the world nuclear industry, possibilities of future development and relations between the nuclear energy and present environment problems. Chemical regimes and material solutions are discussed in some details. Excursion to one Czech nuclear power plant is part of this course.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět : orientovat se v problematice, rozumět funkci jaderné elektrárny, rozumět základním materiálovým problémům JE

Literatura -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

Z:Bečvář Josef a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL, 1981

D:Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3, John Wiley & Sons, Inc. 1990

Studijní opory
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

www.sujb.cz

www.surao.cz

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (30.01.2008)

lectures and excursions

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (30.01.2008)

Knowledge in the range of lectures and short presentation on defined topic

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (25.09.2013)

1. Survey of history

2. Characteristic and description of atomic nuclei

3. Nuclear radiation, nuclear fission

4. Radiation chemistry

5. Chemistry of uranium, processing of uranium ore, nuclear fuel production

6. Interaction of nuclear radiation with materials

7. Nuclear reactor, chemical and physical processes

8. Description of reactor types

9. Chemical regimes of PWR (WWER)

10. Effects of ionizing radiation

11. Methods of low active radiation wastes deposition

12. Methods of mixed wastes deposition

13. High intensity radioactive waste and used nuclear fuel

14. Reprocessing of used nuclear fuel

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

No.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

ne.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha