PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř anorganické chemie I - N101503
Anglický název: Inorganic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: ACH1L
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkorová Dagmar doc. Ing. CSc.
Mastný Libor Ing. CSc.
Ústav 101
Je neslučitelnost pro: V832005
Je záměnnost pro: N101003A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.

2. Základní laboratorní vybavení.

3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace.

4. Základní laboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.

5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.

6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.

7. Přípravydůležitých sloučenin vybraných prvků, látkové bilance preparativních prací.

8. Důležité kvalitativní reakce aniontů a jejich stanovení v neznámých vzorcích.

9. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.

10. Přípravy charakteristických sloučenin a jejich reakce.

11. Koordinační sloučeniny přechodných kovů.

12. Kvalitativní reakce kationtů, jejich dělení a stanovení v neznámých vzorcích.

Poslední úprava: SMIDOVAL (12.07.2006)
 
VŠCHT Praha