PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Výživa a výživová politika - N323041
Anglický název: Human Nutrition and Nutritional Policy
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B323011
Pro druh:  
Další informace: http://jan.panek@scht.cz
Garant: Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B323011, AB323011
Anotace -
Poslední úprava: TAJ323 (07.12.2012)
Náplní předmětu je přehled živin (sacharidy, proteiny, lipidy; voda, minerální látky, vitaminy), jejich významu ve výživě, základy jejich metabolismu a fyziologie a přehled jejich zdrojů v potravinách. Druhá část výuky je zaměřena na výživová doporučení, alternativní výživové směry, doplňky stravy, základy hygieny výživy a základní charakteristiky chorob spojených s výživou.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (12.11.2012)

Studenti budou umět:

Charakterizovat živiny z hlediska jejich významu ve výživě a fyziologické potřeby

Posoudit klady a zápory konvenční výživy a alternativních výživových směrů

Vytvořit a posoudit jídelní plány u běžné populace a navrhnout změny jídelních plánů podle fyziologických potřeb

Literatura -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

D: Chrpová D. S výživou zdravě po celý rok. Grada Publishing, a. s. Praha; 2010. ISBN 978-80-247-2512-3

D: Keller U., Meier R., Bertoli S. Klinická výživa. Scientia Medica, Praha, 1993. ISBN 80-85526-08-5

Z: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2002; ISBN 80-7080-468-8

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Nakl. SvobodaServis, Praha, 2002; ISBN 80-86320-23-5

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2004. ISBN 80-247-0630-X

D: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

Z: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin I a II, Ossis Tábor, 2009; ISBN 978-80-86659-17-6

D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry (3rd edition). Springer-Verlag, Berlin, 2004; ISBN 3-540-40818-5

D: Henry C.J.K., Chapman C. (Eds.) The nutrition handbook for food processors. Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2002; ISBN 1-85573-464-8 (book), 1-85573-665-9 (e-book)

D: Mazza G.(Ed.) Functional foods. Technomic Publishing Co., Inc., Lancaster, USA, 1998; ISBN 1-56676-487-4

D: Velíšek J., Cejpek K. Biosynthesis of food components. Ossis Tábor, 2008; ISBN 978-80-86659-12-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (12.11.2012)

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/ (mainly for news)

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu (mainly for news)

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ323 (28.08.2013)

1. Introduction, nutritional quality, the basic characteristics of nutrients, problems in nutrition, factors influencing nutrition.

2. The main nutrients - proteins, peptides, amino acids.

3. The main nutrients - carbohydrates.

4. The main nutrients - fats and other lipids.

5. Mineral compounds, water in nutrition.

6. Vitamins.

7. Basic physiological principles of digestion of food.

8. The basic physiological principles of absorption and metabolism of nutrients.

9. Dietary guidelines, the principles of differentiation nutrition.

10. Alternative nutritional trends.

11. Fundamentals of food hygiene.

12. Basic characteristics of diseases related to nutrition, medical nutrition survey.

13. Food supplements - legislative framework, the main types, nutritional significance.

14. Basic characteristics of the food sources of nutrients.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

Chemie potravin, Biochemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

Chemie potravin, Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,4 11
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,1 3
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha