PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborný projekt programu technologie potravin - N352004
Anglický název: Food Technology Project
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M352002
Pro druh:  
Garant: Pour Vladimír Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M352002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Cílem předmětu je samostatně teoreticky vyřešit projekt na téma z oblasti technologie potravin. Úkolem studentů je téma písemně zpracovat do ucelené formy odborného textu, připravit prezentaci projektu, diskutovat a obhájit výsledky projektu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Vyhledávat informace v potravinářských databázích a pracovat s odborným cizojazyčným textem.

Sepsat strukturovaný odborný text na zadané téma.

Obhájit projekt při prezentaci výsledků a navrhnout další možné postupy řešení problému

Literatura -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Z: Referátové cizojazyčné časopisy.

Z: Publikace na zadané téma projektu dostupné u vedoucího projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (19.11.2012)

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

http://e-knihovna.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (28.08.2013)

1. Úvod, organizační záležitosti, zadání jednotlivých projektů.

2. Seznámení studentů s různými zdrojovými databázemi a dalšími možnostmi získávání dat při vyhledávání podkladů v potravinářských knihovnách.

3.- 9. Řešení projektu, konzultace s vedoucím projektu.

10.- 12. Vypracování zprávy z řešeného projektu.

13. Příprava prezentace projektu.

14. Prezentace a obhájení výsledků projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Votavová Lenka Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Technologie potravin

Chemoinformatika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Práce na individuálním projektu 2,4 67
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Obhajoba individuálního projektu 40

 
VŠCHT Praha