PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy chemických technologií - Z105004
Anglický název: Fundamentals of Chemical Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Kurc Ladislav Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N105004, B105003, AB105003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus -

1. Chemická reakce v technologických procesech

2. Výroba vodíku a amoniaku

3. Kyselina dusičná, kyselina sírová

4. Jednosložková průmyslová hnojiva

5. Vícesložková průmyslová hnojiva

6. Výroba chlóru a hydroxidu sodného

7. Výroba oceli a hliníku

8. Surovinová základna organických výrob, obnovitelné zdroje

9. Uhlí, zemní plyn, C1 chemie

10. Ropa a její rafinérské zpracování

11. Petrochemie

12. Hydrogenace a dehydrogenace

13. Esterifikace a hydrolýza

14. Kysele katalyzované reakce

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)
 
VŠCHT Praha