PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Makromolekulární chemie - Z112003
Anglický název: Macromolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Prokopová Irena doc. Ing. CSc.
Roda Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N112003, AB112002, B112002, N112003A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Náplní předmětu je studium struktury makromolekul, fyzikálních vlastností makromolekulárních látek, polymerizovatelnosti monomerů, řetězových a stupňovitých polymerizací, polyreakcí cyklických monomerů, kopolymerizací, chemických reakcí polymerů. Makromolekulární chemie navazuje na předmět Organická chemie. Jsou vyžadovány následující vstupní znalosti - názvosloví organické chemie, základní mechanismy reakcí organických sloučenin. Kontrola studia se uskutečňuje formou 3 průběžných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 20). Zápočet bude udělen při min.60%ní úspěšnosti, tj. dosažení 36 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Tento test se bude psát po ukončení semestru a je možné jen jedno jeho opakování. Zkouška je ústní , vychází ze studijních okruhů daných osnovou přednášek, součástí hodnocení zkoušky budou výsledky průběžných testů
Poslední úprava: Hladíková Jana (14.09.2006)
Literatura

Prokopová I.: Makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 2004

Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie, SNTL, Praha l986

Billmeyer F.W.Jr.: Textbook of Polymer Science, J.Wiley Sons, New York 2004

Sbírka příkladů z makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 1991 - pomůcka pro semináře

Stevens M.P.: Polymer Chemistry – An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999.

Poslední úprava: Hladíková Jana (14.09.2006)
Sylabus

1. Úvod, historie oboru, nomenklatura polymerů.

2. Struktura makromolekul, molární hmotnost polymerů.

3. Molekulová struktura a vlastnosti polymerů.

4. Podmínky polymerizovatelnosti nízkomolekulárních sloučenin.

5. Radikálová polymerace - elementární reakce.

6. Kinetika radikálové polymerace.

7. Radikálová kopolymerizace.

8. Iontové polymerizace a kopolymerizace.

9. Polyinzerce, způsoby provádění řetězových reakcí.

10. Polymerizace cyklických monomerů.

11. Stupňovité polyreakce - charakterizace, funkčnost monomerů.

12. Polykondenzace-mechanismus a kinetika, distribuce molárních hmotností.

13. Polyadice - typické syntézy.

14. Chemické reakce polymerů.

Poslední úprava: Hladíková Jana (14.09.2006)
 
VŠCHT Praha