Exkurze - N963005
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Třída: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Je záměnnost pro: N105070, N111070, N107070, N126070, N106070, N143070, N101070, N110070, N112070, N963005A, N148070
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi.
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Studijní opory

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Sylabus

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)